Egyesületünk legfőbb céljai

Formálja a helyi közvéleményt a tagjai megítélésének kedvezőbbé tétele érdekében. A mozgáskorlátozottságból eredő sajátos érdekek feltárása, megfogalmazása, kapcsolatteremtés és egyeztetés más csoportok érdekeivel. 

Együttműködik a mozgás korlátozottak és más rokkantak helyi, hazai és külföldi szervezeteivel, szervezeti egységeivel együttműködik a működési területén mindazon állami és társadalmi szervezetekkel, amelyek a rokkantak társadalmi beilleszkedésének elősegítését szolgálja, a munkájához kéri e szervezetek támogatását 

A mozgássérült emberek számára hiányzó munka-, oktatási, kulturális, sport-, szabadidős és egyéb lehetőségek megteremtéséhez segítségnyújtás, illetve a módszerek kidolgozása. 

Kiskunfélegyháza és vonzáskörében a hiányzó szolgáltatások mintaértékű megvalósítása és elterjesztése, például speciális személyi segítő, szállító, sorstársi tanácsadó és információs szolgálat működtetésével. .

Jövőképünk

Közreműködés az állam által nyújtott, a mozgáskorlátozottságból eredő egyes hátrányok kiegyenlítését szolgáló támogatásoknak a jogosultakhoz való juttatásában, például a lakás akadálymentesítési támogatás és a közlekedési támogatás odaítélése során. 

A mozgássérülti lét átéléséből táplálkozó sajátos ismeretek és a tanult szakértelem alapján szakértői tevékenység kifejtése mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás legkülönbözőbb területein. Teljesíti és gyakorolja a Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) tagjaként a tagsággal együtt járó kötelezettségeket és jogokat, a MEOSZ által alapszabály szerűen kibocsátott irányelveknek, ajánlásoknak megfelelően.

Az egyesület a fent említett feladatokat működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeinek függvényében a mozgássérült emberek sajátos szükségleteinek figyelembevételével, fokozatosan valósítja meg.