EFOP-1.3.5-16

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

"Fogyatékkal élő emberek generációs hídjai" 

című EFOP-1.3.5-16-2016-00209 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 

25 000 000 Ft 

összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

Projekt időtartama: 2017.05.02.- 2020. 05.02. 

A pályázati felhívás címe: "Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével"
Projektben elvárt eredmények

A projekt eredménye a településen a civil aktivitás növekedése, a több mint 5000 találkozásnak köszönhetően a lakosság összetartozás érzésének növekedése. A projekt segíti a település élhetőségének javítását, a programok hozzájárulnak a lokálpatriotizmus és az önkéntes karitatív tevékenységek növekedéséhez, a fiatalok és családok helyben maradásához. A projekt által a családok, szomszédok, idősek, iskolában tanuló fiatalok és szüleik, valamint a katolikus intézmények közelebb kerülnek egymáshoz. Új ismeretségek, barátságok születnek, amelyekből további társadalmi szervezetek vagy éppen a helyi gazdaságot fellendítő vállalkozások alakulhatnak. 

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

A projekt célcsoportja

Az ifjúsági és felnőtt korosztály, valamint rajtuk keresztül tulajdonképpen a társadalom egésze. A célkitűzések megvalósításához az együttműködő partnerek nyújtanak segítséget és támogatást.


Az EFOP-1.3.5-16-2016-00209 pályázatban megvalósult rendezvények