M.K.Egyesülete | EFOP-1.3.5-16-2016-00209

EFOP-1.3.5-16

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

"Fogyatékkal élő emberek generációs hídjai" 

című EFOP-1.3.5-16-2016-00209 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 

25 000 000 Ft 

összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

Projekt időtartama: 2017.05.02.- 2020. 05.02. 

A pályázati felhívás címe: "Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével"

A projekt részletes bemutatása

A Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül, az EFOP-1.3.5-16 „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” tárgyú felhívás keretei között, mely sikeres elbírálásban részesült.

EFOP-1.3.5-16

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével”

Projekt címe:

„Fogyatékkal élő emberek generációs hídjai"

Projekt Azonosító:

EFOP-1.3.5-16-2016-00209

Megvalósítás kezdete:

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.május 02.

Megvalósítás vége:

Projektmegvalósítás tervezett befejezési dátuma: 2020. május 02.

Elnyert támogatási összeg:

25.000.000.-Ft

Támogatás mértéke:

100%


A Projekt célkitűzései:

Változatos programok, rendezvények szervezésével a település közösségi életének élénkítése, ezáltal a különböző korosztályok (generációk) közötti kapcsolat, együttműködés kialakulásának elősegítése, a települési közösségben a közösséghez tartozás érzésének erősítése, a közösségi aktivitás növelése. A programok során szem előtt tartjuk, hogy valamennyi korosztályú, nemű és érdeklődési körű csoport megtalálja a számára érdekes, hasznos, kikapcsolódást, ismeretszerzést és közösségi élményt biztosító programokat.

Projekt bemutatása

Magyarország Kormánya felhívást intézett az egyházi és civil szervezetek számára, új kisközösségek létrehozásának, fejlesztésének elősegítése a helyi igények felszínre kerülése érdekében, továbbá a meglévő közösségek megerősítésének megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés előmozdítását és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen pályázati konstrukció elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést.

Projekt tevékenységek

A projekt helyi igényekre reagál. A társadalmi szervezetek tevékenységükkel hozzájárulnak a település élhetőségének javulásához. Olyan feladatokat vállalnak fel, amelyek megkönnyítik a hátrányos helyzetű csoportok, személyek, családok életét, helyi társadalomba illeszkedését, csökkentik a településről való elvándorlás mértékét. A pályázat keretén belül toborzás, önképzés, érzékenyítő tréning, önkéntes menedzsment képzés, esélyegyenlőségi képzés, generációk közötti együttműködés: érzékenyítő program, önkéntes tevékenység: szívességbank készítése, településszépítő közösségi nap, hagyományőrző nap, közösségi fórumok, katolikus találkozó, sport klub, ifjúsági táborok, szívesség csere, generációs találkozók, családi életre nevelés, ifjúsági klub, klubfoglalkozások valósulnak meg.

Projektben elvárt eredmények

A projekt eredménye a településen a civil aktivitás növekedése, a több mint 5000 találkozásnak köszönhetően a lakosság összetartozás érzésének növekedése. A projekt segíti a település élhetőségének javítását, a programok hozzájárulnak a lokálpatriotizmus és az önkéntes karitatív tevékenységek növekedéséhez, a fiatalok és családok helyben maradásához. A projekt által a családok, szomszédok, idősek, iskolában tanuló fiatalok és szüleik, valamint a katolikus intézmények közelebb kerülnek egymáshoz. Új ismeretségek, barátságok születnek, amelyekből további társadalmi szervezetek vagy éppen a helyi gazdaságot fellendítő vállalkozások alakulhatnak.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

A projekt célcsoportja

Az ifjúsági és felnőtt korosztály, valamint rajtuk keresztül tulajdonképpen a társadalom egésze. A célkitűzések megvalósításához az együttműködő partnerek nyújtanak segítséget és támogatást.