„Sorsok Művészei”

Esélyegyenlőségi Nap és Kiállítás Értéket őrzünk és teremtünk!

NEA-TF-20-O-V-0112

2020-ban a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás kollégium által,a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020 ” címen.  NEA-TF-20-O-V-0112 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, "Sorsok Művészei" című pályázatunk támogatásban részesült.

Az elnyert támogatás összege 1.680.000.-Ft az elnyert támogatás mértéke 100%

A Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesületén belüli csoporttevékenységek működtetése Fontos tevékenységi kör, mert a legtöbb fogyatékos ember - gyötrő életviteli problémáival - magányosnak érzi magát még akkor is, ha családban él.

Kiállítás

A sorstársi közösségeink igyekszenek reményt nyújtani és erőt adni.

Kiállítás

Az egyesületi hovatartozással járó tagság vállalása önmagában is érték sokak számára. A szervezeti élet, a klubfoglalkozások, az otthonukhoz kötöttek meglátogatása, az otthonról kimozdulás segítése olyan megoldási módok, amelyekkel azt a meggyőződést lehet kelteni a sérült emberben, hogy nincs egyedül. Ez pedig feltétele minden önsors javító kezdeményezés megjelenésének és a külső segítő szándék elfogadásának. 

A fogyatékos emberekben rejlő művészeti, kulturális tehetségek felszínre hozása, kibontakoztatása érdekében felkészítő, tehetségkutató, válogató, és a bemutatkozást biztosító rendezvények szervezésének támogatását tűztük célul. Kreatív és Művészeti csoportunk segít a kulturális igények kielégítésében a Kreatív és Művészeti foglakozások tökéletes kikapcsolódást jelentenek. Néhány órára feledteti minden bajunkat, csak az alkotás izgalma lesz úrrá rajtunk. 

Két éve folynak a foglakozások, havi két alkalommal 3-3 órán át. Sokan vagyunk sokfélék, a művészet számos szegmesét érintjük, vers, festészet, rajz, horgolás. Karácsony előtt gyertyát öntöttünk, adventi koszorút készítettünk.

Kiállítáa

Festettünk selymet, fűztünk gyöngyöt, és megtanultuk a szövés egyszerű, de csodálatos munkafázisait. Próbálkoztunk kosárfonással, kisebb-nagyobb sikerrel. Agyagozás közben szabadon engedtük fantáziánkat és formáztunk vázát, fűszertartót, gyertyatartót, szobrokat…stb. 

Előfordult, hogy csak kézimunkáztunk, horgoltunk-kötöttünk, varrtunk. Ha egy-egy mű elkészült és jól sikerült, mindenki nagyon örült a saját és mások sikerének is. Ha kevésbé volt tetszetős a darab, az arra ösztönzött bennünket, hogy újból és újból próbálkozzunk.

Kiállítás

A „Sorsok Művészei” Esélyegyenlőségi Nap és Kiállítás" rendezvény célja, a fogyatékossággal élő emberek pszihés, attitüdbeni társadalmi hátrányainak enyhítése, valamint a fizikai és kommunikációs környezet akadályozott volta miatt folyamatos hátrányok feloldása, Sérült és épp emberek távolságának csökkentése, a bennük rejlő tehetség kibontakoztatása a nyilvánosság számára történő átadással.