Hogyan kérhető a tagfelvétel?

Sokszor fordulnak hozzánk olyan mozgássérült sorstársak, akik egyesületünk tagjai kívánnak lenni, szeretnének bekapcsolódni, megismerni a megyei egyesület, a helyi csoportok és a klubok munkáját, találkozni hasonló sorsú tagtársakkal, részt venni szabadidős és kulturális programokon, esetleg munkát vállalni vagy támogatást igényelni, de nem tudják milyen feltételekkel kérhető a tagfelvétel. 

Szükséges okmányok a tagfelvétellel kapcsolatosan: 

Ø OOSZI, ORSZI, NRSZH, RSZSZ szakvéleménnyel rendelkezik, 

Ø fogyatékossági támogatásban részesül, 

 mozgássérülteknek mk magasabb összegű családi pótlékra jogosult, 

Ø olyan kórházi zárójelentése, vagy szakorvosi lelete van, amelyből egyértelművé válik a súlyos mozgáskorlátozottsága és/vagy megváltozott munkaképessége. 

A tagfelvételi kérelemhez az okmányról fénymásolatot kérünk csatolni! 

A tagsági viszony létesítése!

A tagsági viszony létesítése önkéntes, mellyel a kérelmező vállalja az éves rendszeres tagdíj befizetését. 

Jelenleg az éves tagdíj felnőtteknek: 2.500,- Ft, melyet minden év május 30-ig kell rendezni személyesen az Egyesület székhelyén a pénztárban. 

A nyilvántartásba vételhez pontosan, olvashatóan ki kell tölteni a tagfelvételhez szükséges „Adatlap”-ot. 

Csatolni kell a mozgáskorlátozottságot, megváltozott munkaképességet igazoló okmányokat. Csak ezek együttes beérkezése után tudjuk felvenni tagjaink sorába a kérelmezőt, majd ezt követően megküldeni a tagsági igazolványt. 

Tagfelvétellel kapcsolatban bővebb információ kérhető az Egyesület központi irodájában, vagy a helyi csoportvezetőknél ügyfélfogadási napokon személyesen valamint telefonon.