M.K.Egyesülete | EFOP-1.3.7-17-2017-0291

EFOP-1.3.7-17

„A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével”

„Generációk Háza” A társadalmi esélyegyenlőség fokozása és hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés, társadalmi felzárkóztatás Kiskunfélegyházán, Senior Közösségi tér és szabadidő centrum kialakításán keresztül!” 

című EFOP-1.3.7-17-2017-00291 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 

50 000 000 Ft 

összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

Projekt időtartama: 2018.02.01.- 2021. 01.31. 

A pályázati felhívás címe: „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével”

Projekt címe:

„Generációk Háza” A társadalmi esélyegyenlőség fokozása és hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés, társadalmi felzárkóztatás Kiskunfélegyházán, Senior Közösségi tér és szabadidő centrum kialakításán keresztül

Projekt Azonosító:

EFOP-1.3.7-17-2017-00291

Megvalósítás kezdete:

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.február 01.

Megvalósítás vége:

Projektmegvalósítás tervezett befejezési dátuma: 2021. január 31.

Elnyert támogatási összeg:

50.000.000.- Ft

Támogatás mértéke:

100%

Főpályázó:

Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete

Konzorciumi Partner:

Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégium


Projekt bemutatása

Az EU-s támogatás segítségével, a Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete (mint konzorciumvezető) és a Belvárosi Constantinum Katolikus ÓÁGSZK (mint konzorciumi partner) szervezetekből álló konzorcium által megvalósítani tervezett (a Szakmai Tervben részletezett) hátránykompenzációs tevékenységek szignifikánsan hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához, valamint az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépéshez. A Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) tagja, kiemelten közhasznú civil szervezet. A Szervezet – a társadalmi ellátó rendszer mellett – a települési önkormányzattal közösen fontos szerepet tölt be, a helyi fogyatékossággal élő, elsősorban mozgássérült emberek megsegítésében, a társadalmi életben való egyenrangú részvétel biztosításában. A Szervezet hiánypótló szociális, egészségügyi, képzési és életvitelt segítő szolgáltatásokat nyújt. Alapvető célja a fogyatékossággal élő személyek társadalomban való aktív részvételének elősegítése, számukra és a családtagjaiknak mentális, pszichés, sorstársi és rehabilitációs segítség nyújtása. A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatásokat biztosít az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidősport, pihenés és rehabilitáció területén. A Constantinum Katolikus ÓÁGSZK fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében, mivel a település népességének több mint 57,1%-a katalikus vallású. A fenti 2 szervezet a helyi esélyegyenlőségi célcsoportok megszólítása és közösségbe vonása, a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén széles körű szakmai tapasztalatokkal bír. Meghatározó szereppel bír a helyben lévő közösségek megtartó erejének erősítésében, a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, a mélyszegénységben és a többségi (helyi) társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok mérséklésében

A Projekt keretében megvalósuló hátránykompenzációs programokon résztvevők a többségi (helyi) társadalomban élők számára közelebb kerülnek azok a problémák, melyeket eddig még nem ismertek, hozzájárulva ezzel a többségi társadalomban élők és az egyes célcsoportok közötti szociokulturális hátrányok mérsékléséhez. A Projektbe bevont személyek a megtanult és elsajátított készségeik, valamint a közösség megtartó és inspiráló ereje által élhetőbbnek ítélik majd meg a helyzetüket, így a hátrányos társadalmi csoportokra jellemző „kilátástalanság érzés” és a kedvezőtlen adottságok is mérséklődnek. A Projekt alatt hasznos pozitív minták kerülnek átadásra, melyeket a résztvevők a sajátjuknak éreznek majd, a jövőben átadják azokat a környezetük számára. A szervezetek országos szervezeti struktúrája önmagában lehetővé teszi a jó gyakorlatok országos (hálózatszerű) továbbadását. Hiszünk abban, hogy a megvalósuló programjaink számos pozitív mintát és üzeneteket hordoznak majd, az új közösségek kialakítása mellett a már meglévő közösségeket is gyarapítják, azokat inspiráló közeggé teszik. A meglévő és a Projekt eredményeképpen létrejövő új közösségek pedig nem csak a Projektbe közvetlenül bevont hátrányos helyzetű célcsoport tagok életét befolyásolják, hanem azok közvetlen környezetét is, segítenek ezzel megfékezni a folyamatos elvándorlás okozta népességcsökkenést, az elvándorlást és munkanélküliséget is, szélesebb spektrumban nézve a multiplikátor hatások miatt meghatározhatják a térség jövőképét is.


Projektben elvárt eredmények:

A projekt segíti a település élhetőségének javítását, a programok hozzájárulnak a lokálpatriotizmus és az önkéntes karitatív tevékenységek növekedéséhez, a fiatalok és családok helyben maradásához. A projekt által a családok, szomszédok, idősek, iskolában tanuló fiatalok és szüleik, valamint a katolikus intézmények közelebb kerülnek egymáshoz. Új ismeretségek, barátságok születnek, amelyekből további társadalmi szervezetek vagy éppen a helyi gazdaságot fellendítő vállalkozások alakulhatnak. A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.